שלבי הקליטה

בדיקת התכנות כלכלית

אבחון התאמה לקהילה (במכון אבחון)

מפגש עם ועדת קבלה

בחירת מגרש/נכס

חתימת הסכמים

אישור קבלה לחברות באסיפה

בהצלחה!

קיבוץ כיסופים      ד.נ הנגב, 8513000      טל. 08-9928825      מייל. klita@kissufim.biz 

  • Facebook