top of page

מסיבת סוף קיץ 2015

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

מכינים בצק לפיתות

מכינים בצק לפיתות

מכינים בצק לפיתות

מכינים בצק לפיתות

חנן מפרגן במנגל לבשרים

חנן מפרגן במנגל לבשרים

מכינים בצק לפיתות

מכינים בצק לפיתות

מכינים בצק לפיתות

מכינים בצק לפיתות

זומבה בבריכה

זומבה בבריכה

זומבה בבריכה

זומבה בבריכה

זומבה בבריכה

זומבה בבריכה

זומבה בבריכה

זומבה בבריכה

זומבה בבריכה

זומבה בבריכה

זומבה בבריכה

זומבה בבריכה

זומבה בבריכה

זומבה בבריכה

זומבה בבריכה

זומבה בבריכה

זומבה בבריכה

זומבה בבריכה

35

35

36

36

חנן דואג להכנת הפיתות

חנן דואג להכנת הפיתות

איריס שומרת שהפיתות לא ישרפו

איריס שומרת שהפיתות לא ישרפו

אילן מפקח על ההכנות

אילן מפקח על ההכנות

bottom of page