תמונות מהלול

בני בפתיחת הלול המבוקר החדש

בני בפתיחת הלול המבוקר החדש

2

2

בני בפתיחת הלול המבוקר החדש

בני בפתיחת הלול המבוקר החדש

4

4

5

5

6

6

7

7

ינון והילדים בפתיחת הלול המבוקר

ינון והילדים בפתיחת הלול המבוקר

זו לא מנהרה זה הלול המבוקר

זו לא מנהרה זה הלול המבוקר

מסיירים בלול המבוקר

מסיירים בלול המבוקר

11

11

ככה נראה הלול מבחוץ

ככה נראה הלול מבחוץ

13

13

14

14

אפרוחים בלול הישן

אפרוחים בלול הישן

קיבוץ כיסופים      ד.נ הנגב, 8513000      טל. 08-9928825      מייל. klita@kissufim.biz 

  • Facebook