top of page

קהילה

892fac_cf300d1e22ad49b3bd2a1e8ec928b7a5.

חג פורים

892fac_ed3064c495384cd3a63c6482841484e7.

חג פסח

892fac_19a3ee627abc477d91c60b71a1548e9f.

טיול פארק ירוחם

892fac_f15915747eb3465ba920aa9e27034d21.

חג שבועות

892fac_0024aaec17284a99b052886828294779.

ט"ו בשבט

892fac_17798458bedb474dbe6e6659515428aa.

גרעין צבר

892fac_9f9119214e994be8a6b71e75e841bb40.

ראש השנה

892fac_9acb7f46880f4c92b0b7171ed32f5226.

יום העצמאות

892fac_836dece505bf4a0b8ced6a24b16298d7.

ארוחות משותפות

bottom of page