ענפי משק

גידולי שדה

אבוקדו

חוחובה

פרדסים

"רפת "חלבלבן

קיבוץ כיסופים      ד.נ הנגב, 8513000      טל. 08-9928825      מייל. klita@kissufim.biz 

  • Facebook