תמונות מהמרפאה

מבנה המרפאה

מבנה המרפאה

מבנה המרפאה

מבנה המרפאה

שלט המרפאה נקבע בשנת ה 60 לקיבוץ

שלט המרפאה נקבע בשנת ה 60 לקיבוץ

מיטת הטיפולים

מיטת הטיפולים

חדר הטיפולים

חדר הטיפולים

רחל במשרד המרפאה

רחל במשרד המרפאה

הכניסה למרפאה

הכניסה למרפאה

האמבולנס בקיבוץ בהמתנה ושישאר כך

האמבולנס בקיבוץ בהמתנה ושישאר כך