top of page

אודות

קיבוץ כיסופים

קיבוץ כיסופים הינו קיבוץ "מתחדש" הקולט משפחות חדשות במעמד של חברות מלאה.

יחד עם רוח ההתחדשות הקיבוץ מקפיד לשמר את הערכים הקיבוציים ממשיך ליצור יחד ולחגוג יחד את חגי ישראל.

לדאוג לחבריו ולטפח את הקהילה ואת דור ההמשך.

איזור מדהים ביופיו סמוך לנחל הבשור בין שדות מוריקים חורשות מטעים ומרבדי כלניות בחורף המקסים.

חזון
הקמת בית חם ופורח בנגב המערבי

טיפוח ערבות ועזרה הדדית בין חבריה.

בנית חברה דינמית, משתנה, המאפשרת ביטויים יצירתיים משותפים ייחודיים בכל התחומים.

קיבוץ בעל אופי ציוני חילוני עם זיקה לתרבות ולמורשת היהודית.

פיתוח מערכות קשרים והשתלבות עם מעגלים מתרחבים: הסביבה והאזור, התנועה הקיבוצית, מוסדות המדינה.

שמירה על כבוד האדם וחירותו.​

הבטחת רמה ואיכות חיים גבוה ועולה של חבריה, תוך  שמירה על ביטחון כלכלי.

שאיפה ליצירה חופשית משותפת שיש עמה ביטוי ומימוש עצמי ומבוססת על זיקת גומלין בין חבריה.תרבות חיים תוססת.

קיום מערכת חברתית המנוהלת באופן דמוקרטי ויעיל תוך התבססות על כללים מוגדרים מחד וגמישות ופתיחות לשינויים מאידך.

התאגדות חופשית של אנשים למטרות התיישבות וקיום קהילה שיתופית, רב דורית המבוססת על עקרונות השוויון והדמוקרטיה.

שמירה על קיום הקיבוץ כישוב חי ומתפתח הנשען על מקורותיו.

עידוד וטיפוח יוזמות בכל התחומים: אישיים,  כלכליים, חברתיים, תרבותיים, סביבתיים.

חבל ארץ

הנגב המערבי

מיקום

במועצה אזורית אשכול

כ-40 דקות נסיעה מבאר שבע ומאשקלון.

המתיישבים

גרעינים מדרום וצפון אמריקה

שנת עלייה לקרקע

1951

bottom of page