top of page

אירוע קליטה ובנייה 2015

מוכנים לבוא המשפחות המתעניינות

מוכנים לבוא המשפחות המתעניינות

רישום המשפחות המתעניינות

רישום המשפחות המתעניינות

רישום המשפחות המתעניינות

רישום המשפחות המתעניינות

רישום המשפחות המתעניינות

רישום המשפחות המתעניינות

רישום המשפחות המתעניינות

רישום המשפחות המתעניינות

רישום המשפחות המתעניינות

רישום המשפחות המתעניינות

סמול טוק לפני תחילת הכנס

סמול טוק לפני תחילת הכנס

ברכת גדי ירקוני ראש מועצת אשכול

ברכת גדי ירקוני ראש מועצת אשכול

ברכת גדי ירקוני ראש מועצת אשכול

ברכת גדי ירקוני ראש מועצת אשכול

ממתינים לתחילת הכנס

ממתינים לתחילת הכנס

רפי מסביר על מוזיאון כיסופים

רפי מסביר על מוזיאון כיסופים

הסבר במועדון על הקיבוץ ועל הבנייה

הסבר במועדון על הקיבוץ ועל הבנייה

ביקור בבית של שושי ויותם

ביקור בבית של שושי ויותם

דנה מסבירה על החינוך בקיבוץ

דנה מסבירה על החינוך בקיבוץ

בגן מקבלים הסבר על החינוך

בגן מקבלים הסבר על החינוך

בגן מקבלים הסבר על החינוך

בגן מקבלים הסבר על החינוך

הסבר על החקלאות בקיבוץ

הסבר על החקלאות בקיבוץ

סיור במכון החליבה

סיור במכון החליבה

הגמעת עגלים על ידי הילדים

הגמעת עגלים על ידי הילדים

הגמעת עגלים על ידי הילדים

הגמעת עגלים על ידי הילדים

הגמעת עגלים על ידי הילדים

הגמעת עגלים על ידי הילדים

מעגלי שיחה לשאלות ותשובות

מעגלי שיחה לשאלות ותשובות

מעגלי שיחה לשאלות ותשובות

מעגלי שיחה לשאלות ותשובות

הילדים מכינים פיתות

הילדים מכינים פיתות

גם מתנפחים היו

גם מתנפחים היו

נהנים בפינת הליטוף

נהנים בפינת הליטוף

נהנים בפינת הליטוף

נהנים בפינת הליטוף

נהנים בפינת הליטוף

נהנים בפינת הליטוף

גם גלידה הייתה

גם גלידה הייתה

כיף כאן

כיף כאן

בלאגן במתנפחים

בלאגן במתנפחים

הפוך במתנפחים

הפוך במתנפחים

בכנס בנים

בכנס בנים

בכנס בנים

בכנס בנים

בכנס בנים

בכנס בנים

bottom of page