תמונות מגידולי השדה

1

1

2

2

3

3

4

4

שדות החיטה

שדות החיטה

שדות החיטה

שדות החיטה

קציר חיטה

קציר חיטה

קציר חיטה

קציר חיטה

קציר חיטה

קציר חיטה

שדותה הפלפלים לפפריקה

שדותה הפלפלים לפפריקה

שדותה הפלפלים לפפריקה

שדותה הפלפלים לפפריקה

12

12

הקומביין קוצר חיטה

הקומביין קוצר חיטה

שופכים את גרעיני החיטה למכולה

שופכים את גרעיני החיטה למכולה

שופכים את גרעיני החיטה למכולה

שופכים את גרעיני החיטה למכולה

קצירת החיטה בשדה

קצירת החיטה בשדה

קצירת החיטה בשדה

קצירת החיטה בשדה

קצירת החיטה בשדה

קצירת החיטה בשדה

קיבוץ כיסופים      ד.נ הנגב, 8513000      טל. 08-9928825      מייל. klita@kissufim.biz 

  • Facebook
שדות החיטה