top of page

גרעין צבר

גרעין צבר בעוד טיול אחד מיני רבים

בגרעין צבר כל 3 שנים הקיבוץ מביא גרעין חדש כ35 חברה מסן פרנסיסקו, לוס אנגלס, ניו יורק, אורגון, קנדה וישראל.

הגרעין הגיע לקבוץ באוגוסט 2013

לגיבוש, לימוד עברית והכנה לשירות הצבאי.

היום ישנו גרעין חדש שהגיע לארץ לפני כשנה.

חברי הגרעין מבצעים שירות משמעותי בצבא ובהם חיילים מצטיינים.

הקיבוץ משמש לגרעין בית חם.

לכל חבר גרעין משפחה "מאמצת" בקיבוץ המארחת אותם כבן משפחה.

 

לרגל מלאת שנתיים לגרעין הפיקו חברי הגרעין סרטון המציג את השנתיים שעברו.

הסרט הוצג בשבת גרעין.

 

bottom of page