top of page

אפשרויות מגורים

בתים בקיבוץ כיסופים

רכישה

בקיבוץ כיסופים סיימו את שלב הפיתוח של 22 מגרשים וכעת יוצאים לפיתוח של עוד 15 מגרשים נוספים.

השכרה

לרשות המשפחות הנקלטות מוצעות דירות להשכרה עד גמר הבנייה/השיפוץ על בסיס מקום פנוי.

bottom of page