top of page

הקהילה

החברים בעוד ארוחה משותפת

היום שנת 2017 מתגוררים בכיסופים כ 250 איש 80 משפחות מתוכם מעל 100 חברים.

הקיבוץ הינו קיבוץ רב דורי הנמצא בתנופת פיתוח וצמיחה דמוגרפית.

במהלך העשור האחרון התאים קיבוץ כיסופים את אורח החיים השיתופי למציאות הכלכלית החברתית והדמוגרפית המשתנה.

 

הקיבוץ המתחדש מקיים את המנגנונים של ערבות הדדית חינוך ושירותים משותפים מחד ומאידך מבצע תהליכי שינוי, התייעלות הפרטה ושיוך דירות.

 

bottom of page